Een uitkomst…


Rapportage
Het programma genereert op elk gewenst moment kant en klare gedetailleerde rapportageoverzichten van ondermeer schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud, gewerkte uren door medewerkers, af te handelen zaken en relevante informatie woningen, eigenaren en gasten. U kunt binnen enkele ogenblikken met een heldere en professionele presentatie per woning en per eigenaar alle werkzaamheden en kosten verantwoorden. ParkbeheerSoftware biedt bovendien extra ruimte voor gebeurtenissen die op of om het park plaatsvinden en die u wilt vastleggen voor het geval u daar later gebruik van wilt maken. U kunt documenten en foto’s koppelen zodat er een compleet dossier wordt opgebouwd en de historie van het evenement wordt gewaarborgd. Kortom wij bieden u een compleet pakket. Maar er is meer...Query en Exporteren

Het systeem bevat bovendien een bijzonder handige tool waarmee u op een eenvoudige manier selecties kunt maken op basis van specifieke voorkeuren voor het maken en verzenden van mailings of het verzamelen van specifieke gegevens ten behoeve van belangrijke informatie. Het resultaat kan direct naar een gewenst bestandsformaat worden geconverteerd en geëxporteerd. U geeft aan wat u wilt en ParkbeheerSoftware doet vervolgens het reken- sorteer en selectiewerk. De verschillende export bestandsformaten zijn HTML, XML, Excel, Word en CSV(TXT).Voor de Vereniging Van Huiseigenaren

Voor een vereniging van huiseigenaren van recreatiewoningen op het park levert deze applicatie een onmisbare bijdrage aan de efficiëncy op alle gebieden. Alles rondom het beheer van de woningen in het park wordt volledig inzichtelijk gemaakt en aangeleverd in heldere overzichten.

Het pakket opent de deur naar een volledige verantwoording van werkzaamheden, gewerkte uren, het gepleegde onderhoud, de gebruikte materialen maar ook de gasten die in de woning verblijf hebben gehad en onverhoopte schade die daarbij is opgemerkt.


Met dit pakket komt voor alle eigenaren van de vereniging daarom een sluitende en duidelijke administratie binnen handbereik. Omdat ook de kosten inzichtelijk worden gemaakt worden deze beter beheersbaar. Daarbij kunnen op relevante onderdelen indien nodig besparingen worden gerealiseerd. Dat geldt wel in het bijzonder voor onderdelen die voorheen aan het oog werden onttrokken.    

Het Probleem
Overzicht  en inzicht zijn de belangrijkste voorwaarden voor een integer, efficiënt en gestructureerd beheer van recreatiewoningen en belendingen in het park. Verhuurders verwachten van de beheerder, dat deze voor hun eigendommen zorgt. En de gasten die het park bezoeken en voor tijdelijk recreatief verblijf een woning huren verwachten natuurlijk dat de woning en eventuele bijgebouwen schoon zijn, de apparatuur in de woning functioneert en dat de inventaris compleet is.


Gasten en verblijf
Gasten komen en gaan. Het vergt vooral op piekdagen, zoals in een vakantieperiode, extra inspanningen om ervoor te  zorgen dat de woning in orde is op het moment dat de gasten arriveren maar ook dat de woning weer netjes wordt achtergelaten en gecontroleerd en schoongemaakt is op het moment dat de volgende gasten weer arriveren. De beheerder heeft daarom een veelzijdige taak en een grote verantwoordelijkheid. Het bewaken van alle procedures, al dan niet onder dynamische omstandigheden, vereist een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak. Dat kan natuurlijk alleen wanneer er sprake is van permanent overzicht en inzicht. En de praktijk leert, dat dit inzicht en overzicht helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het gevolg is een hoge werkdruk, onzekerheid over lopende zaken en vooral ook een toename van ongecontroleerde kosten.  


Historie

Een ander probleem is de vaak gebrekkige historie over de gang van zaken met betrekking tot de woning, medewerkers, werkopdrachten, schades en andere incidenten, onderhoud en schoonmaak, gasten en verblijf enzovoorts. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door een sterk verouderde manier van administreren die het terugvinden van gebeurtenissen bemoeilijkt of zelfs vrijwel onmogelijk maakt.      De Oplossing

De oplossing is een samenhangende en overzichtelijke eenduidige digitale administratie. Werkzaamheden, meldingen, storingen, klachten en allerlei onverwachte en uiteenlopende gebeurtenissen worden helder en overzichtelijk in één pakket samengebracht. Inzage is direct voorhanden zonder zoeken of gedoe dankzij vernuftige koppelingen die het pakket zelf aanbrengt. Alle onderdelen en gebeurtenissen worden automatisch gekoppeld en gerangschikt zodat ze tot in lengte van jaren beschikbaar blijven. Met ons Parkbeheersoftwarepakket behoudt u voortaan de volledige controle over alle zaken die met parkbeheer te maken hebben. Met duidelijke schermoverzichten en afdrukken of direct door het programma opgemaakte PDF documenten. Kortom dé oplossing voor adequaat inzichtelijk beheer!     


 

    

Copyright © All rights reserved. Made by AssuWare assurance software.

 Vakantiewoning onderhoud- en schoonmaakbeheer

Hét softwarepakket voor de dagelijkse planning en registratie van onderhoud en schoonmaak in en om vakantiewoningen in het vakantie- en recreatiepark

Parkbeheer