Vereniging Van Eigenaren


Voor een vereniging van eigenaren van recreatiewoningen op het park, is deze applicatie een absolute must omdat hiermee alle relevante processen en de hieraan verbonden kosten van het beheer worden vastgelegd en omgezet in zinvolle en bruikbare informatie.


Met behulp van dit programma ontstaat er bovendien een gestructureerde manier van werken die de efficiency verhoogt. Een verbetering van de efficiency brengt natuurlijk minder kosten met zich mee.

Door het vastleggen van alle “ins en outs” die op het beheer
betrekking hebben, worden relevante componenten op verschillende niveaus inzichtelijk gemaakt. Verbanden tussen werkzaamheden en woningen die voorheen mogelijk aan het oog werden onttrokken zijn nu ineens zichtbaar. Het grote voordeel hiervan is dat zij op detail controleerbaar en daardoor beheersbaar worden, zodat op deze onderdelen gericht kan worden gehandeld. Hierdoor kunnen soms aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. En daarmee verdient het pakket zichzelf snel terug.


Het programma legt ook de noodzakelijke verbanden tussen werkzaamheden, woningen, gasten, medewerkers en kosten. Deze functionele koppelingen worden automatisch tot stand gebracht bij het invoeren van de gegevens. Het grote voordeel daarbij is vooral de directe beschikbaarheid van bij-elkaar behorende gegevens waardoor alle relevante informatie over het gevraagde onderwerp op elk gewenst moment en niveau wordt verkregen. Dat betekent dus dat de VVE de beschikking krijgt over een compleet inzicht per woning, eigenaar, medewerker of gast.    

home

De voordelen op een rijtjeCopyright © All rights reserved. Made by AssuWare assurance software